Általános Szerződési Feltételek

Kutyámat/kutyáimat a Santamaria's Training ( Cím: 1164, Budapest, Szakoly utca 30) részére megőrzés/bentlakásos képzés illetve napközi céljából adom át.

Ismerem és elfogadom a Szolgáltató vállalt felelősségeit:

  • megfelelő tájékoztatást ad a kötelező chipről, a kötelező oltásról és a szükséges oltásokról
  • tájékoztatást ad a belső és külső élősködők (bolha, kullancs, szúnyog) által terjesztett betegségekről és a megelőzésről
  • köteles a rá bízott kutyát/kutyákat a legjobb tudása szerint óvni, gondozni, betartani az étkezési szokásokat, biztosítani a megfelelő mozgást-fárasztást, pihenést és ellátást
  • tájékoztatást ad a kutya panzióbeli viselkedéséről és értesíti a gazdát az esetleges problémákról
  • köteles azonnal értesíteni a gazdát, megfelelően intézkedni, orvost hívni illetve orvoshoz eljuttatni a kutyát baleset illetve betegség esetén. Ennek költsége a kutya tulajdonosát terheli.
  • megfelelő óvintézkedésekkel illetve elhelyezéssel, köteles megelőzni illetve megakadályozni a kutya szökését
  • amennyiben állatorvosi beavatkozásra (műtét, eutanázia, stb…) kerül sor, értesíti a tulajdonost. Bármiféle döntésre, csak a kutya tulajdonosa jogosult, a panzió nem dönthet ( kivéve, ha életmentő beavatkozásról van szó és a tulajdonost nem lehet elérni)

Elfogadom, hogy a panziót csak regisztrált chippel, érvényes oltásokkal (veszettség elleni oltással és kombinált oltással), az oltásokat igazoló oltási könyvvel illetve útlevéllel (vagy ezek hiánya esetén állatorvosi nyilatkozattal) rendelkező kutyák vehetik igénybe, amelyet a kutya érkezésével egy időben, át kell adnom.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben nem tudom igazolni az oltások meglétét, a panzió megtagadhatja a kutya átvételét. Tudomásul veszem, hogy a panziónak jogában áll eldönteni, hogy fogadja vagy visszautasítja a kutya fogadását.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a panziónak olyan információ kerül birtokába a kutyáról, amely akadályozza illetve megnehezíti a szolgáltatás nyújtását (ilyen például a kutya agresszív viselkedése, szukáknál a tüzelés, a kutya túl fiatal vagy idős kora, betegségek, viselkedési zavarok) a panziónak utólag is jogában áll visszautasítani a kutya fogadását.
A Szolgáltató köteles minden esetben a lehető leghamarabb, de legkésőbb nyolc napon belül értesítést küldeni a visszautasításról.

Kijelentem, hogy az esetlegesen előforduló betegségekkel, a bolha, kullancs, szúnyog által terjesztett betegségek és a kennel köhögéssel kapcsolatosan teljes körűen tájékoztatva lettem és tudomásul vettem, kutyámat saját felelősségemre és belátásom szerint beoltattam, illetve kezeltem.

Tudomásul veszem, hogy a kutya, oltás illetve megfelelő megelőzés, kezelés hiányában bárhol máshol is fertőződhet, ezért az ilyen jellegű megbetegedések esetén, ideértve valamennyi következményt és szövődményt, a Szolgáltatót felmentem a felelősség alól, azaz a paraziták által okozott egészségügyi problémákért felelősséget a Szolgáltató NEM vállal.

Kijelentem, hogy tájékoztatom a panziót a kutya bármilyen viselkedési problémájáról (pl. félelmi agresszió, szökési hajlam, rongálás, stb.). Amennyiben a viselkedés probléma csak a kutya átvétele után tapasztalható és a panzió nem vállalhatja a viselkedési probléma kezelését, köteles vagyok az értesítés után azonnali hatállyal a kutyát máshol elhelyezni.) 

Elfogadom, hogy a kutya által okozott anyagi kár megtérítése (rombolás), valamint a panzióztatás során felmerülő, elkerülhetetlen költségek (esetleges féreghajtás, orvosi kezelés stb.) engem terhelnek. 

A kutya eledelét a panzióztatás idejére előre biztosítom, a helyszínen, a jelentkezési lapon feltüntetem az étkezési szokásait (hányszor eszik egy nap, mennyiség) illetve írásban jelzem, ha a kutya vitamint, gyógyszert kap.


Elfogadom, hogy a panzió díját a Szolgáltató elkérheti a kutya elhelyezésének napján, annak átvételekor. A foglalásban feltüntetett dátum előtt legkésőbb két nappal köteles vagyok jelezni az esetleges hosszabbítást, illetve lemondás esetén, legkésőbb egy héttel korábban tájékoztatni erről a panziót.

Tudomásul veszem, hogy a Szolgáltatónak jogában áll visszautasítani a kutya fogadását. Tudomásul veszem, hogy a Szolgáltatónak utólag is jogában áll visszautasítani a kutya fogadását, amennyiben utólag értesül arról, hogy a kutya veszélyeztetheti a zavartalan panzióztatást, illetve a kutya saját érdekében nem javasolt a panzió (ilyen pl. az agresszív viselkedés, szukáknál a tüzelés, a kutya túl fiatal vagy idős kora, betegségek, viselkedési zavarok, stb.)

Tudomásul veszem, hogy amennyiben nem jelentkezem a kutyáért és a Szolgáltató nem tudja velem felvenni a kapcsolatot a megjelölt szolgáltatás lejárati dátumát követő két héten belül, úgy Szolgáltató jogosult a kutyát a fajtamentőknek átadni, illetve belátása szerint róla rendelkezni. Tudomásul veszem ugyanakkor, hogy ez nem ment fel az intézkedésig eltelt időszakra vonatkozó díj, illetve maga az intézkedés költségének anyagi megtérítése alól.

Tudomásul veszem, hogy bár a szolgáltató maximálisan igyekszik minden, a kutyával együtt átadott tárgyat visszajuttatni a kutya távozásakor, nem tud felelősséget vállalni a játékok, ágyak, pokrócok, stb. épségéért. Elfogadom, hogy a panzió rendelkezik minden, a kutya kényelméhez és ellátásához szükséges eszközzel illetve tárggyal, és csak a saját felelősségemre viszem be a kutya otthoni dolgait.

Hozzájárulok, hogy valamennyi, a Szolgáltató részére átadott információt a Szolgáltató reklámozási és egyéb promóciós célokra felhasználja. Egyúttal hozzájárulok, hogy akciókról, speciális programokról, promóciókról elektronikusan és/vagy postai úton értesítést kapjak.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a kutyámról készített fényképeket és filmfelvételeket a Szolgáltató különböző fórumokon, a közösségi és egyéb médiákban, kiadványokban felhasználhassa.

Tudomásul veszem, hogy a Szolgáltató a 2016/679. EU Rendelet (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően valamennyi közölt adatomat bizalmasan kezeli.

Kijelentem, hogy a kutyám egészségügyi állapota a panzió feltételeinek meglelő, mivel a Szolgáltatónak beteg (fertőző) kutyát nem áll módjában átvenni, a többi kutya egészségének védelmének az érdekében. 

A kutya tulajdonosa kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a panzióval kapcsolatosan bármilyen negatív tapasztalatot szerez, akkor csak a törvény szerinti szavatossági igénnyel él, illetve az ügyet jogvita esetén az arra illetékes fórum, bíróság előtt intézi. A tulajdonos a panzióval való elégedetlenségét, felmerülő problémáját a jogi út érvényesítésén túl nyilvánossá nem teheti, ezt az információt senki mással nem oszthajta meg, semmilyen tömegtájékoztatási eszköz útján, sem írásban, sem internetes, facebook stb. felületen. A szerződő fél tudomásul veszi, hogy ennek megsértése hírnévrontásnak minősül és a Szolgáltató ezért sérelemdíjra tarthat igényt.

Amennyiben a kutya tulajdonosa a rögzített rendelkezéseket megszegi, úgy 1.500.000,-Ft, azaz másfél millió forint összegű szerződésszegési kötbért köteles megfizetni átalány kártérítésként a Szolgáltató részére az erre való felszólítás kézhezvételétől számított 3 napon belül.